Riddartorpet – ett familjeägt fastighetsbolag

Från 1888 har Björsells varit en del av Borås, med sin första butik för kontorsvaror vid Stora Torget.

År 1981 tog de steget att köpa huset där butiken låg, vilket idag är känt som Kyrkogatsettan. Med tiden expanderade Björsells sin närvaro kring torget genom förvärvet av Panfemman och Midashörnet.

År 1996, när Björsells lager var beläget i EG-terminalen, stod de inför utmaningen med en fastighet i obestånd. För att säkra sin verksamhet tog de över huset, nu känt som Vindan.

År 2008, med en bristfällig parkeringssituation för långtradare i Viared, investerade Vindan i en ny parkeringsplats i närheten för att möta behoven. Sedan dess har denna parkering varit en värdefull tillgång för långtradare från när och fjärran.

Under hösten 2021 påbörjades byggandet av Viared Center, som ersatte långtradarparkeringen och kommer att betjäna företag och deras anställda i området. Fastigheten färdigställdes hösten 2023.

Riddartorpet består nu av fem fastigheter, varav tre ligger vid Stora Torget och två i Viared. Namnet Riddartorpet har sitt ursprung i Björsell-familjens fastighet, Riddarebo anno 1934, belägen bara några kilometer från Viared.

VÅRA FASTIGHETER

Centrala Borås